HELPING THE OTHERS REALIZE THE ADVANTAGES OF โลโก้ฮวงจุ้ย

Helping The others Realize The Advantages Of โลโก้ฮวงจุ้ย

Helping The others Realize The Advantages Of โลโก้ฮวงจุ้ย

Blog Article

-ออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย โดยผู้เชี่ยวชาญ

บัดดี้ทีมพร้อมเป็นผู้ช่วยคุณ ในการสร้างแบรนด์

ตราสัญลักษณ์หรือโลโก้เป็นตัวแทนบริษัทที่บ่งบอกตัวตน ภาพลักษอารมณ์ที่ต้องการสื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ การออกแบบโลโก้เพื่อสร้างพลังดึงดูดให้กับตัวโลโก้เองใช้ศิลปะและพลังแห่งดวงดาว ซึ่งเป็นศาสตร์ฮวงจุ้ยตะวันออก การออกแบบโลโก้ที่ดีและถูกหลักโหราศาสตร์นั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เราจึงไม่ควรมองข้าม

ธุรกิจที่จัดอยู่ในธาตุนี้ ได้แก่ ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจด้านการเกษตร ผักปลอดสาร เฟอร์นิเจอร์ไม้ เสื้อผ้า ผลผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และผลผลิตจากพืชพรรณธัญญาหาร เป็นต้น

ในทางโลโก้นะครับ ธาตุทอง จะหมายถึง ความเป็นมืออาชีพ ความมีมาตรฐาน ดูน่าเชื่อถือ สีที่ใช้แทนธาตุทอง ก็คือ สีทองครับ หรือสีขาวครับ ซึ่งเป็นสีของธาตุทองนั่นเองครับ สัญลักษ์ที่ใช้แทน ธาตุทอง ก็คือ รูปวงกลมครับ

ธาตุไม้ ได้แก่ สีเขียวอ่อน เขียวแก่ น้ำตาลอ่อนแบบมีลายไม้ โดยพลังของธาตุไม้ หมายถึงการเติบโต การงอกเงย ความสวยงาม พลังธาตุไม้จึงเสริมในเรื่องของการศึกษาวิชาการ การสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์ งานศิลปะ สิ่งของสวยงาม งานบริการที่ต้องใช้ฝีไม้ฝีมือ ของออกแบบตกแต่งที่ต้องใช้ความประณีต ของสะสมเฉพาะอย่างเฉพาะรุ่น

ตั้งชื่อลูก อย่างไรดีให้เป็นมงคล.......ถูกหลักนามศาสตร์

ธุรกิจรายใหม่ ผู้ประกอบการที่กำลังจะสร้างธุรกิจ สินค้า หรือบริการใหม่ ที่ต้องการเสริมความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจ และมีโลโก้ที่เสริมดวงให้กับกิจการ

...สีของธาตุที่ถูกโฉลกกับกิจการ จะอยู่ในวงล้อสี ครอบคลุมทั้งโทนร้อน และโทนเย็น ให้หยินหยางก่อเกิดพลังรับทรัพย์

"การออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ยที่ถูกต้อง เริ่มจากการตรวจดวงจีน"

• ธาตุทอง website - ได้แก่ สีขาว เงิน ทอง โลหะมันวาว ความหมาย แสดงถึง ความรวดเร็ว เฉียบคม ทันสมัย

ไอเดียโลโก้ จาก งานศิลปะจิตรกรเอกของโลก

ซึ่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นตัวแทนของธาตุไม้นะครับ จะช่วยส่งเสริม ในด้านความเจริญก้าวหน้าของแบรนด์ และก็ของบริษัทครับ

ตราสัญลักษณ์หรือโลโก้เป็นตัวแทนบริษัทที่บ่งบอกตัวตน ภาพลักษณ์อารมณ์ที่ต้องการสื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ ...

Report this page